Homepage

Stichting Literair en Cultuurfonds Kortenbos

Sinds 6 januari 2010 kennen we Kortenbos het Literair en Cultuurfonds Kortenbos. Het fonds is een invulling van hetgeen we bij de publicatie van het boekje "Kortenbos, een bedrijvige wijk" hadden aangekondigd, namelijk een fonds om in de toekomst weer nieuwe publicaties mogelijk te maken.

De doelstellingen

Het fonds heeft als doelstellingen dan ook het volgende mee gekregen:
1. Het bevorderen en mogelijk maken van publicaties over Kortenbos
2. Het beheren van publicaties over Kortenbos
3. Het stimuleren van culturele activiteiten die betrekking hebben op Kortenbos

Deze doelstellingen streven we na met uitsluitend vrijwilligers. Het fonds kent geen beroepskrachten, dus vrijwel alle middelen zijn voor de doelstellingen beschikbaar.

Wat kan het fonds voor u betekenen

We hebben het hier uiteraard nog maar over een heel klein fonds. De enige middelen die het fonds momenteel heeft komen uit de boekjes die er tot nu toe door de wijkorganisatie verkocht zijn. We moeten dus nog wat financieel vlees op de botten krijgen voor we veel kunnen doen. Wat we wel kunnen doen is samen met u op zoek naar mede financiers, zoals andere fondsen en bedrijven. Ook kunnen wij u helpen met adviezen en informatie over Kortenbos. Tenslotte kunnen we ook voor u publicaties over Kortenbos beheren als u die aan het fonds over draagt. Middels de verkopen ervan kunnen we er dan voor zorgen dat de publicatie ook in de toekomst beschikbaar blijft.

Wat kunt u voor het fonds betekenen

Zoals u uit bovenstaande begrepen zult hebben beschikt het fonds nog niet over veel middelen. Als u er dus over denkt om geld aan een goed doel te schenken, kunt u daarbij ook dit fonds overwegen. Hiermee kunnen wij dan in de toekomst nieuwe publicaties verzorgen, of in bijzondere gevallen andere culturele activiteiten ondersteunen.

Informatie

Als u meer informatie over het fonds wilt hebben kunt u schrijven of mailen naar:
Stichting Literair en Cultuurfonds Kortenbos
Westeinde 425
2512 KD Den Haag
Kortenbos in Beeld € 7,00
Kortenbos in Beeld

Kortenbos, een bedrijvige wijk! € 7,00
Kortenbos, een bedrijvige wijk

Kortenbos, het katholieke erfgoed€ 8,00
Kortenbos, het katholieke erfgoed

Kortenbos, een artistieke wijk! € 9,50
Kortenbos, een artisteke wijk